FRA PROJEKTSTYRING TIL DRIFTSSTØTTE

Vi rådgiver om IT-projekter på tværs af størrelse og kompleksitet

Vi rådgiver både kommuner, mindre virksomheder og større organisationer og vi kan hjælpe jer med

FRA PROJEKTSTYRING TIL DRIFTSSTØTTE

Vi rådgiver om IT-projekter på tværs af størrelse og kompleksitet

Vi rådgiver både kommuner, mindre virksomheder og større organisationer, og vi kan hjælpe jer med

IT rådgivning
Få styret jeres IT-projekt sikkert i mål ved

Projektstyring af IT-projekter

Mangler I overblik over mulighederne, kompleksiteten og gennemførelsen af et nyt IT-projekt?

Mange virksomheder oplever, at de kan forbedre og optimere forretningsprocesser gennem digitalisering, men at de hverken har kompetencerne eller kan frigøre ressourcerne til at sikre en succesfuld gennemførsel af projekterne.

Få jeres styret jeres IT-projekt sikkert i mål ved at bruge Nordisk IT som ekstern konsulent og teknisk rådgiver. Vi samarbejder tæt med jeres projektledere, så I får overblik over de tekniske udfordringer og milepæle i et projekt. Samtidig sørger vi for den tekniske kommunikation med jeres leverandører.

Få en erfaren samarbejdspartner til jeres IT-projekt

Når I samarbejder med Nordisk IT, så 

Så tag endelig kontakt til os og få en uforpligtende snak om det IT-projekt dit firma står overfor – og hvordan vi kan hjælpe. 

Projektstyring-it-projekter

Få succes med implementeringen af IT-projekter

Typiske faldgrupper i implementeringen

Får jeres virksomhed det forventede udbytte fra jeres IT investeringer?

Hvis ikke, så er I langt fra de eneste.

En væsentlig årsag til forsinket udbytte af IT-investeringer er ofte utilstrækkelig implementering eller formidling internt i organisationen.

Det kan dels være kommunikation om formålet med indkøb af et nyt IT-system, men også vejledning og undervisning i daglig anvendelse af systemet.

Ofte kan en forholdsvis enkel videreformidling af materiale fra leverandøren forbedre modtagelsen blandt medarbejderne samt systemets anvendelse i organisationen.

Implementering-af-it-projekter

I Nordisk IT har vi været beskæftiget med brugersupport, installation og drift af IT-infrastrukturer i mere end 17 år. Vi har indgående erfaring med de frustrationer, som medarbejdere kan sidde med, når implementeringen af et IT-projekt har været utilstrækkelig.

Det gør os i stand til at bygge bro imellem leverandører af IT-systemer og de brugere som skal arbejde med systemerne i det daglige. 

Indfri ledelsens forventninger til jeres IT-investering

Et implementeringsforløb vil typisk se sådan ud:

Indkøbsfase eller når den tekniske projektering begynder
Her får vi indblik i systemets tekniske infrastruktur og kan indgå i sparring og rådgivning omkring integrationen med virksomhedens eksisterende infrastruktur, både mht. datacenter, servere og netværk til de arbejdspladser, hvorpå systemet skal afvikles ude hos brugerne.
Implementeringsfase
Herefter vil vi kunne supervisere og assistere under leverandørens implementering.
Driftsfase
Under denne fase vil vi fokusere på at den færdige løsning har et solidt fundament med passende bestykning, og at der knyttes relevante driftsrutiner til systemet.
Dermed får systemet gives de bedste forudsætninger for pålidelig drift, når det tages i brug ude i organisationen.

Med vores erfaringer med desktop management og software distribution, vil vi desuden kunne varetage, eller indgå i sparring omkring installation af programmer på arbejdspladserne i virksomheden – Det være sig uanset om virksomheden har 10 eller 1000 arbejdspladser.

Under hele forløbet vil vi have fokus på at slutbrugeren bliver i stand til, hurtigst muligt, at indfri de ledelsesmæssige målsætninger der er knyttet til projektet og IT-investeringen.

CENTRAL STYRING AF ENHEDER

Desktop Management

Desktop Management er en cloudbaseret administrationsløsning, der hjælper med at administrere servere, laptops, desktops, smartphones og tablets fra et centralt sted. Ved at håndtere virksomhedens arbejdsstationer og -enheder fra centralt hold sparer I tid og øger produktiviteten.

Hos Nordisk IT har vi erfaring med at administrere hardware og licensbaserede Microsoft programmer gennem SCCM/Intune.

Dette sikrer en ensartethed af hardware og sikkerhedsopdateringer. Software distribution kan foregå via SCCM værktøjet Software Center. 

Hvilke fordele er der ved central administration via SCCM/intune?

Patch management

Patch Management imødekommer svagheder i it-sikkerheden og sørger for, at alle arbejdsstationer har automatisk sikkerhedsopdateringer.

Software distribution

Via Software Center kan I administrere software, tildele software efter adgangsgrupper og opdatere arbejdsstationer fra centralt hold.

Mobile enheder

Via Intune og firmaportal på virksomhedens enheder er det muligt at sende policies og tildele apps/pakker på mobile enheder.

Remote Control

SCCM's indbyggede fjernkontrol gør det nemt at supportere medarbejdere i virksomheden og deres arbejdsstationer.

IT HOTLINE TIL LØBENDE SUPPORT

Support og driftsstøtte

Har I ingen IT-kyndige inhouse? Og har I somme tider brug for assistance til forskellige IT-udfordringer? Så kan I tegne en driftsaftale, der giver jeres medarbejdere adgang til vores IT hotline. 

Her giver vi fjernsupport via telefonen og hjælper jeres medarbejdere videre med deres problemer. 

I kan vælge mellem to løsninger:

  • Pris pr henvendelse (incident)
  • Brugerbaseret abonnementsløsning

Kontakt os og hør mere, så kan vi anbefale den løsning, der passer bedst til jeres virksomhed.